iPhone, iPod touch, and iPad Apps Search Engine
iPhone Apps Users Community
Advanced search | Example: action games
iPhone apps

Etne Sparebank

Etne Sparebank
 • #: 19165
 • Price: free ($0.00) In Apple Store
 • Category: Finance
 • Updated: 2016-03-15
 • Current Version: 2.4.0
 • 2.4.0
 • Size: 1.90 MB
 • Language: English
 • Seller: Anagram AS
 • Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iOS 3.1.3 or later
 • © Etne Sparebank
 •  Add to Favorite apps

 

Description

Med Mobilbank får du tilgang til dei mest brukte banktenestene – når som helst og kor som helst.

I tillegg til vanlege betalingstenester som overføring, betaling med og utan KID, og godkjenning av eFaktura, finn du også tenester som sperring av kort, hente PIN-kode, regionsperre og SMS varsling.

Med tenesta Vennebetaling kan du raskt overføre småbeløp til ein annan person kun ved å legge inn mottakaren sitt mobiltelefonnummer. Mottakaren er ikkje avhengig av å ha ein bestemt app for å ta imot pengane. Det vert sendt ein SMS til mottakaren med instruksjon om korleis ein tek imot pengane. Legg inn kontonummeret – og pengane vert overført. Enklare vert det ikkje!

Ved hjelp av dra-og-slepp-funksjonalitet kan du utføre banktenester enklare enn nokon gong. For å overføre pengar frå ein konto til en annan, dreg du enkelt og greitt ikonet for kontoen du vil overføre frå - over ikonet til den kontoen du vil overføre til. Legg så inn beløpet og stadfest.

På same måte kan du godkjenne eFakturaer du har fått – dra eFakturaen over til den kontoen du ynskjer å belaste. Gjer eventuelle endringar før du stadfestar.

Tenester i mobilbanken:

- Vennebetaling

- Oversikt over eigne konti og konti du disponerer

- Overføre mellom eigne konti og konti du disponerer

- Betale rekningar med eller utan KID

- Godkjenne, endre eller slette eFaktura

- Sjå / endre / slette betalingar i forfallsmappe

- Sjå siste transaksjonar på konto

- Sperre debetkort

- Hente PIN-kode for debetkort

- Endre regionsperre for debetkort

- Opprette / endre SMS varslingar

Ta gjerne kontakt med banken dersom du har spørsmål om Mobilbank!

What's New in Version 2.4.0

Vennebetaling – betaling til mobilnummer

iPhone Screenshots

Etne Sparebank iPhone Screenshot 1
Etne Sparebank iPhone Screenshot 2
Etne Sparebank iPhone Screenshot 3

Video Reviews

No video review.

Customer reviews

Write a Review

Be the first to review this app. Write a Review

Forum

Ask a question

Be the first question this app.

Users Community

+ Connect to community


The information may be outdated (2017-03-06 17:33:10). For actual information go to iTunes


Mobile Version
iApps4you.com - is iPhone, iPod touch, and iPad apps search engine and not been authorized, sponsored or approved by Apple Inc.
Copyright © 2017 iApps4you.com.
26 ms.